Saturday, September 10, 2011

Аяа, хохой сайны сүүдэр үлэмж багахан тусах энэхүү ертөмций дээр чин шударгуу явна гэдэг угын углуураггүй явдал мэт санагдах хар шидлийн бодол төрөгдөх юм.
Боогийн суртаалд нэн автаж түүнээ төрөгдсөн үйлийн үр байгаадаа гэж сэтгэх энэ эр, энэ эрийн хуйх.
Арван таван жилийнхээ ойн дээр...Ээ эрх чөлөө одоо чамайг жинхэнэ ёсоор эдлэх юм хуна... амандаа бувтнангаа...
Засангийн хаалгыг нэг л авзаатай хаахтай зэрэг нохойд чонын ходоод зохидоггүй л юмдаа гэж өөртөөч үү аль эсвээс үхэнгэ гөлрөнгө нүдтэй үдэгч хуягтч уу нэмэн хэлж орхив.
                                                                                                  үргэлжлэнэ...

2 comments: