Wednesday, April 17, 2013Эйнштэн харцангуй онолоо томъёонд буулгахын тулд хориод жил зарцуулсан байдаг. Түүнийг санааг хожим дэлхий дээр арван хоёрхон эрдэмтэн энэ бол агуа санаа гэдгийг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийн хэдэн тэрбум хос шааригнуудын даавраас арван хоёрхон нь Эйнштэнд дөхөж очсон гэсэн үг. Юу гэхээр дээд оюун ухаан гэгч зөвхөн онцгой тохиолдоор илэрч түүнд дөхөж очих ухаантануудыг мөн л онцгой тохиолдлоор шигшин шүүж гаргаж ирдэг. Тиймээс шалгарсан сайн оюун ухааны тухай ярих нь нийтийн хүрээнд ярьдаг зүйл огт биш юмаа.

No comments:

Post a Comment