Friday, January 18, 2013

Илжиг

Нэгэнт төгс төгөлдөрөөрөө бүтээгдсэн юмнаас төгс төгөлдөрөөр дутуу чанараараа. Хүн бол дутуу төрсөн амьтан мөөн гэж. Баабар нэг ярьж байхыг би сонссон юм. Түүний зөв л дөө. Илжиг бол оногдсон өвсөө иднэ. Байгалийн хууль үржил силиекц цаанаас яаж бүтээсэн түүгээрээ л явна. Илжигний хувьд төгс төгөлдөр нь энэ. Харин хүн бол нэг талын антомын нарийн бүтэц бүхий бие махьбодь, бусад амьтдын л адил.Үржинэ хорогдоно. Өтлөнө үхнэ. Нөгөө талын оюун ухаантай сэтгэх чадвар бүхий уураг тархитай амьтан юм. Үүгээрээ л илжигнээс төгс төгөлдөрөөр дутуу төрсөн амьтан юм л даа. Тэр л дутуу чанараараа оюун ухааны хувьд илжиг шиг төгс төгөлдөрт хүрсэн хүмүүс их байх юм даа. Базарваань.

No comments:

Post a Comment